Mgr. Tatiana Mikovčáková
+421 904 560 707
info@ukrpreklady.sk

Referencie

Created with Sketch.

Odborné predpoklady:

Vzdelanie:

1994 – 1998 Gymnázium, Užhorod (Ukrajina), trieda so spoločensko-humanitným zameraním

1998 – 2001 Filologická fakulta, Užhorodská národná univerzita (Ukrajina), odbor: Slovanská filológia

2001 – 2004 Filologická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej  Bystrici, odbor: Slovenský jazyk a literatúra

2004 – 2007 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej  Bystrici, odbor: Andragogika (výchova a vzdelávanie dospelých)

2009 – Tlmočnícky ústav, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odborné minimum prekladateľa a tlmočníka

Prax:

Prekladateľskej a tlmočníckej činnosti sa venujem od čias vysokoškolského štúdia. Do dnešnej doby som vykonala tisíce prekladov s rôznou tematikou, pretlmočila som množstvo súdnych pojednávaní, verejných zasadnutí, výsluchov, rokovaní, stretnutí, školení a pod. V roku 2019 som bola poverená Tlmočníckym ústavom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý organizoval  odborné skúšky prekladateľov a tlmočníkov pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, pracovať v skúšobnej komisii pre ukrajinský jazyk vo funkcii predsedu odbornej komisie a v skúšobnej komisii pre ruský jazyk vo funkcii člena komisie. Rýchle a kvalitné vyhotovenie prekladov je výsledkom mojej dlhoročnej práce, najväčšou prioritou pre mňa je spokojnosť mojich zákazníkov.

Kopírovanie obsahu tejto stránky nie je povolené!