Mgr. Tatiana Mikovčáková
+421 904 560 707
info@ukrpreklady.sk

Služby

Created with Sketch.

UKRAJINSKÝ JAZYK – RUSKÝ JAZYK – SLOVENSKÝ JAZYK

Úradné preklady pre fyzické osoby:

výpis z registra trestov, rodný list, sobášny list, osvedčenie o zmene mena, diplom, maturitné vysvedčenie, výpis známok, zdravotné poistenie, občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, výpis zo štátneho registra, splnomocnenie, certifikát, uznesenie, rozsudok, potvrdenia a výpisy rôzneho druhu atď.

Úradné preklady pre právnické osoby:

výpis z obchodného registra, stanovy, zakladateľská listina, potvrdenie o daňovej rezidencii, splnomocnenie, certifikát, uznesenie, rozsudok, objednávka, obchodná zmluva, zápisnica z Valného zhromaždenia, preberací protokol, zmluvy rôzneho druhu atď.

 Tlmočenie:

súdne pojednávania, verejné zasadnutia, výsluchy na polícii a pred inými orgánmi, obchodné stretnutia, rokovania, školenia, sprevádzanie na úradoch, školách, v inštitúciách, závodoch a pod.

Doplnkové služby zabezpečované partnermi:

neúradné preklady z/do ukrajinského a ruského jazyka
úradné preklady z/do iných jazykov (poľský, anglický, nemecký)
notárske overenie fotokópií dokladov
apostilácia dokumentov, vydaných na Slovensku
nostrifikácia dokladov o vzdelaní – diplomov, maturitných vysvedčení
vyžiadanie  výpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra
poštové a zasielateľské služby

Kopírovanie obsahu tejto stránky nie je povolené!