Mgr. Tatiana Mikovčáková
+421 904 560 707
info@ukrpreklady.sk

Úvod

Created with Sketch.

Ako úradná prekladateľka a tlmočníčka, zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Slovenský jazyk, Ukrajinský jazyk, Ruský jazyk, som oprávnená vykonávať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 382/2004.

Úradný preklad, ktorý Vám vyhotovím bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom Slovenskej republiky a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený. Úradné preklady sú určené pre orgány štátnej a verejnej správy (úrady, súdy, políciu, prokuratúru), spoločnosti, inštitúcie, vzdelávacie zariadenia, poisťovne, banky a pod.

Objednajte si úradný preklad priamo u úradného prekladateľa, ktorý svojím podpisom garantuje jeho správnosť, odbornosť a kvalitu. Nepotrebujete žiadneho sprostredkovateľa.

Kopírovanie obsahu tejto stránky nie je povolené!